Organisatie

Management

Indaver is een Europese speler met internationale ambities. We zijn gestructureerd in een organisatie met regio’s: België, Nederland en Frankrijk, Duitsland en Ierland/Verenigd Koninkrijk. Het Internationaal Management Team onder leiding van de CEO ontwikkelt de strategie, legt de jaarlijkse doelstellingen vast en coördineert de operationele activiteiten.

Aandeelhouder

Katoen Natie SA is de aandeelhouder van Indaver nv.

Participaties

Indaver participeert in verschillende Belgische ondernemingen die actief zijn in de verwerking en het beheer van diverse afvalstromen. Dankzij die partnerschappen en samenwerkingsverbanden kunnen wij klanten een brede en flexibele dienstverlening aanbieden. 

Corporate governance

De raad van bestuur en het management van Indaver hechten veel belang aan de principes van ‘corporate governance’ of deugdelijk bestuur. Zij willen dat hun corporate-governancesysteem transparant en toegankelijk is voor alle stakeholders. Ze beseffen dat het vertrouwen van alle stakeholders op de lange termijn bijdraagt tot de positieve ontwikkeling van de vennootschap.

Indaver is niet-beursgenoteerd en dus niet verplicht om corporate-governancecodes na te leven. Toch ondersteunt Indaver de principes van de Belgian Corporate Governance Code voor beursgenoteerde vennootschappen en hanteert ze deze als referentiekader voor haar eigen corporate-governancemodel. Ze gebruikt haar website en de jaarlijkse Duurzaamheidsrapportering om stakeholders te informeren over haar corporate-governancesysteem.

Share this page