Indaver is lid van de volgende organisaties

Om de circulaire economie te helpen realiseren, werkt Indaver samen  met partners uit alle mogelijke sectoren. We moeten namelijk de manier waarop we onze grondstoffen gebruiken, omgooien en dat heeft grote gevolgen voor elke fase van  de productie en consumptie. Iedereen – bedrijven,  overheden, onderzoeksinstellingen, burgers –  heeft een rol te spoelen, iedereen moet samenwerken.
Indaver is daarom lid van: 

Essenscia

Essenscia vzw, de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences is een multisectorale koepelorganisatie die de talrijke activiteitensectoren van de chemie, kunststoffen en life sciences vertegenwoordigt. Essenscia groepeert bijna 800 ondernemingen, die samen goed zijn voor meer dan 95% van de totale omzet van de sector en biedt haar leden informatie, concrete diensten en advies op maat. Bovendien vertegenwoordigt en verdedigt essenscia de belangen van haar leden in België en Europa.

BW2E

BW2E (Belgian Waste-to-Energy), een VZW van Belgische installaties voor energetische valorisatie van restafval, werd in 2009 opgericht. Het is een platform dat alle Vlaamse, Waalse en Brusselse eigenaars van waste-to-energy installaties voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval verenigt. Indaver lag mee aan de basis van de oprichting ervan. BW2E telt momenteel 14 leden, samen zijn ze goed voor de thermische verwerking van 2,75 miljoen ton afval waaruit energie wordt gerecupereerd. BW2E-leden wisselen kennis uit, en nemen gemeenschappelijke standpunten in om de belangen van de sector te verdedigen op nationaal en Europees niveau. Indaver is verantwoordelijk voor het secretariaat van de federatie en voor de voorbereiding van bepaalde dossiers.

KWINTA / VCK

Hoe Indaver, sinds 2011 lid van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg, naar kwaliteit kijkt?
"Als Europese service provider in industrieel en huishoudelijk afvalbeheer biedt Indaver een kwaliteitsvolle en duurzame dienstverlening waarbij maximale recovery en minimale risico’s tegen de laagste kost centraal staan. Interne kwaliteitsmanagementsystemen én duidelijke procedures borgen de veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en traceerbaarheid van haar complexe verwerkings- en bedrijfsprocessen én de dienstverlening naar klanten. Onze grondige uitgebouwde kwaliteitszorg, gericht op continue verbetering, garandeert ook dat onze organisatie voorbereid is op verdere groei. Het regelmatig bevragen van zowel eigen medewerkers als klanten houdt ons scherp zodat we samen een duurzaam afvalbeheer realiseren met minimale impact op mens en milieu."

Internationaal

Indaver werkt samen met partners op internationaal niveau: Eurits, ISWA, CEWEP.

Share this page