Indaver in België: toonaangevend in duurzaam afvalbeheer

België loopt in Europa voorop inzake duurzaam afvalbeheer. Indaver is in België een betrouwbare partner voor een ecologisch en economisch verantwoorde afvalverwerking. We lopen voorop op het vlak van onderzoek en ontwikkeling in dit domein. We bieden industriële bedrijven en overheden in België kwalitatieve oplossingen voor materialenbeheer en verwerken op onze vestigingen een brede waaier aan afvalstoffen met de beste beschikbare technologieën.In onze oplossingen voor onze klanten winnen wij zoveel mogelijk materialen en energie terug. Dat is dringend nodig. De wereldbevolking groeit pijlsnel, de druk op de steeds schaarser wordende grondstoffen en energie is onhoudbaar. Bij Indaver beseffen we dat we moeten gaan naar een circulaire economie, die slimmer omspringt met materialen en energie. De manier waarop we denken over afval speelt hierbij een belangrijke rol. Afval zien we in deze wereld nog als een probleem, maar het wordt tijd dat we het gaan beschouwen als een kans. Indaver speelt een voortrekkersrol, als leverancier van hoogwaardige grondstoffen en hernieuwbare energie. Zo worden wij een partner voor overheid, industrie en samenleving in de circulaire economie.

Hoogkwalitatieve dienstverlening

Indaver is een Europese groep actief in afvalbeheer voor industrie en overheid. Voor de industrie in België is Indaver een integrale dienstverlener met haar ontzorgende concept Total Waste Management, een duurzame totaaloplossing voor de (groot)industrie. We hebben hier ook totale dienstverlening op maat van de openbare besturen: de Public waste PartnershipS

Wij bieden een veilige, betaalbare en duurzame oplossing voor afval door onze verregaande expertise op het vlak van technologie, markt en regelgeving, onze aandacht voor het milieu en voor terugwinning van energie en materialen. 

Wij hebben een brede waaier van eigen installaties, aangevuld met verwerkingsmogelijkheden bij derden. Daarbij hoort ook de volledige ondersteuning van onze klanten, in de vorm van advies rond de beste verwerkingsoptie, administratie en rapportage. Zo garanderen wij transparantie en traceerbaarheid.

Wij zetten zwaar in op ‘operational excellence’: we zoeken voortdurend naar vernieuwende manieren om onze dienstverlening nog te verbeteren.

Ideale partner voor de circulaire economie

Uit afval halen we rijke grondstoffen die primaire grondstoffen kunnen vervangen. De energie die vrijkomt tijdens de verwerking leveren we aan derden. Zo creëren wij waarde uit afval. We voorkomen verontreiniging van de materialen-of voedselketen door te werken volgens onze ‘Safe Sink’-garantie. Schadelijke materialen die niet te recyclen zijn, vernietigen of ontgiften we in onze hoogtechnologische installaties. De restfractie bergen we op een veilige en duurzame manier op onze stortplaatsen. We ijveren voor de veilige, CO2-arme en energie-efficiënte sluiting van materiaalkringlopen. Indaver is zo de ideale partner om van de droom van een duurzame circulaire economie een realiteit te maken.
 

Waardengedreven bedrijfscultuur

Indaver is een waardengedreven bedrijf. Wij voeren onze activiteiten uit op een maatschappelijk verantwoorde manier en houden onze impact op mens en milieu zo klein mogelijk. Vijf kernwaarden sturen onze activiteiten en zijn de leidraad voor onze medewerkers:

  • met oog voor mens, veiligheid en milieu,
  • open in woord en daad,
  • met aandacht voor continue verbetering,
  • gericht op resultaat,
  • in wederzijds vertrouwen

Share this page