Ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG’s) van de Verenigde Naties zijn zeventien collectieve doelen die landen helpen om inclusieve en duurzame welvaart te bereiken in 2030. Elk doel heeft specifieke streefpunten die in de komende twaalf jaar moeten worden bereikt.

ISWA, de International Solid Waste Association, heeft uit de SDGs zeven doelen aangewezen om wereldwijd te komen tot een duurzaam en professioneel afvalbeheer. Zoals ISWA stelt in deze video kan de afvalsector de uitstoot van broeikasgassen met 15 tot 20 % terugdringen – essentieel om de SDGs te halen. 

Als lid van ISWA is Indaver aan de slag gegaan met de zeven ontwikkelingsdoelen die ISWA heeft bepaald. We hebben er bovendien nog één aan toegevoegd: economische groei. In het Duurzaamheidsrapport heeft elk van deze acht doelen een eigen icoontje. Ze staan vermeld daar waar ze relevant zijn.

Share this page