Prosperity

Indaver heeft de voorbije dertig jaar een hele weg afgelegd, van afvalverwerker via dienstverlener, leverancier van totaaloplossingen en ontzorger, tot leverancier van energie en grondstoffen. We zijn gestaag gegroeid door continu onze processen en onze dienstverlening te verbeteren, door te innoveren en door gerichte acquisities. Dankzij dit groeimodel kunnen we uitbreiden en nieuwe diensten en technologieën ontwikkelen, en de efficiëntie in onze activiteiten verbeteren. In de regio’s waar wij actief zijn en in de bedrijven die wij overnemen, blijven we trouw aan onze visie en waarden. Indaver bewijst dat goed zaken doen hand in hand kan gaan met duurzaamheid.

Ons pad naar groei

Ons pad naar groei heeft drie groeidomeinen die Indaver helpen om toegevoegde waarde te creëren, onze diensten te verbeteren en het bedrijf te ontwikkelen:

  • Operational excellence: Groeien doen we door als onderneming continu aan onze processen te sleutelen, ze te evalueren en ze efficiënter te organiseren. Dit versterkt het vertrouwen van onze stakeholders in onze organisatie en helpt ons voor te bereiden op een uitbreiding naar nieuwe locaties en op een complexere dienstverlening.
  • Organische groei en overnames: We versterken onze positie in de markt door eigen installaties te bouwen en exploiteren, en uit te breiden naar nieuwe landen of regio’s. We nemen bestaande installaties over om die af te stemmen op onze manier van werken.
  • Baanbrekende innovatie: We stimuleren nieuwe technologische en/of businessmodellen. We zoeken mogelijkheden die passen bij onze focus op de circulaire economie. We kiezen innovatieprojecten en business cases zorgvuldig: ze moeten technologisch betrouwbaar, ecologisch verstandig en financieel verantwoord zijn.

Lean Six Sigma stuurt verbetering bij Indaver

Met Lean Six Sigma pakken we complexe terugkerende problemen aan op een systematische en gestructureerde manier. Zo verbeteren we de efficiëntie van onze installaties en processen, of verhogen we de opbrengst of de compliance. Onze medewerkers zoeken zelf proactief naar manieren om de processen op hun eigen en andere afdelingen te verbeteren en efficiënter te laten lopen. Black Belts begeleiden grootschalige, dikwijls internationale projectverbeteringen; Green Belts realiseren meer gerichte verbeteringen binnen regio’s en binnen afdelingen. In 2017 kwamen daar Yellow Belts bij, die eenvoudige verbeteringsprojecten uitvoeren. Sedert 2015 zijn in de Indaver Groep 91 LSS-projecten gestart. Er lopen nu nog 58 verbeteringsprojecten.

R & D: samenwerken met onderzoekinstellingen

Oplossingen voor de circulaire economie lenen zich bij uitstek tot cocreatie, waarbij de kennis om tot antwoorden te komen vanuit verschillende hoeken bijeengebracht wordt. Indaver doet aan onderzoek en ontwikkeling in consortia van onderzoeksinstellingen, overheden en bedrijven.

Share this page