Policy

Indaver heeft een gerichte strategie: ze exploiteert gespecialiseerde installaties en leidt intelligente afvalbeheersystemen in goede banen, met een focus op duurzaam materialen- en energiebeheer. We werken samen met de industrie, die afval produceert, en met overheden die het huishoudelijk afval beheren. 

We zijn een totale dienstverlener die industrie en overheden duurzaam afvalbeheer aanbiedt. Als totale dienstverlener kunnen we de meest complexe afvalportfolio’s aan en adviseren we onze klanten over de duurzaamste oplossing voor hun afval. 

We bieden in samenspraak met onze klanten de beste oplossing voor elke afvalstroom, rekening houdend met de eigenschappen en de mogelijke impact op het milieu, de mogelijkheden voor terugwinning en verwerking, de logistiek, en de kosten voor handling, vervoer en verwerking.

Share this page