Partnerships

We kunnen de planeet alleen leefbaar houden als we onze manier van leven omgooien. Dit heeft gevolgen voor elke fase in het productie- en consumptieproces. Iedereen – overheden, producenten, onderzoeksinstellingen en burgers – timmert aan de transitie naar een circulaire economie. Indaver gaat met hen partnerschappen aan.

Duurzame partnerschappen met klanten 

Duurzame strategische partnerschappen met onze klanten leveren de beste resultaten op. Door nauw samen te werken en kennis te delen, kunnen wij onze en hun activiteiten continu verbeteren. Deze samenwerking maakt mee het succes van onze Total Waste Management projecten en onze Public waste Partnerships.

Consortia van kennis

We zoeken continu manieren om de kennis in onze organisatie te toetsen en te verrijken en om nieuwe expertise op te doen. We werken nauw samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen om innovatieve projecten op te zetten en uit te voeren. Samen vormen we kansrijke ideeën om tot een werkbaar en haalbaar project.

Kennis delen

Om de circulaire economie een kans te geven mogen we niet op informatie blijven zitten. Wij stellen onze eigen kennis en kunde ter beschikking van andere stakeholders van de circulaire economie: bedrijven, sectororganisaties, overheden, scholen, burgers. We geven presentaties op congressen en tijdens evenementen, en zetten stands op handelsbeurzen in binnen- en buitenland.

Informatie en kennis delen over medisch afval

Tijdens een cursus over bioveiligheid, georganiseerd door het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Universiteit Antwerpen, gaf Alain Konings, Directeur Sales België IWS, een gastcollege over de verwerking van afval uit onderzoek naar en behandeling van tropische ziektes. Hij gaf meer informatie over de juiste omgang met ‘biohazardous waste’ en over de duurzame en veilige verwerking door Indaver van dit afval in MediPower®. Deelnemers konden hun expertise delen, zodat Indaver de juiste voorzorgsmaatregelen kan nemen.

Partners in het bedrijfsleven

Om de projecten die de circulaire economie nodig heeft te realiseren, werken we samen met andere bedrijven. Zo kunnen we vakkennis uitwisselen en netwerken delen. Andere bedrijven reiken nieuwe inzichten aan en lossen mee knelpunten in de ontwikkeling op. Wij stimuleren ook industriële symbiose, waarbij we grondstoffen recupereren uit het afval van één bedrijf voor gebruik in de productieprocessen van een ander bedrijf.

Uniek partnership in de haven van Duinkerke

IndaChlor®, de nieuwe verwerkingsinstallatie die Indaver bouwt in het Franse Duinkerke, zal zoutzuur halen uit gechloreerde reststromen. Ecophos, producent van voedselfosfaten en buurbedrijf van IndaChlor®, zal het zoutzuur dat Indaver terugwint in zijn productieproces gebruiken. Het zal dit via pijpleidingen aangeleverd krijgen. De opgewekte energie van het verwerkingsproces van IndaChlor® wordt via een pijpleiding aan een ander buurbedrijf geleverd. Een mooi voorbeeld van industriële symbiose. We voorzien de start van de bouw in 2018.

Goede buur

We zorgen voor open communicatie en goede relaties met de omwonenden van onze installaties. Via burenraden en overlegcomités houden we hen op de hoogte van activiteiten, projecten en (her)vergunningsaanvragen, en maken we tijd voor hun vragen. We geven onze buren een kijkje achter de schermen via open dagen en bedrijfsbezoeken. We zetten de deuren open voor buitenlandse bezoekers die nieuwe inzichten willen opdoen voor duurzaam afvalbeheer in eigen land. We delen goede praktijken op handelsmissies in het buitenland.

Share this page