Altijd actueel

Indaver investeert in de technologische innovatie die nodig is om kringlopen duurzaam te sluiten. We investeren in nieuwe technologieën en methodes en verbeteren de bestaande. Dit is een overzicht van enkele lopende projecten die onze duurzaamheidsfilosofie illustreren.

ECLUSE: leverancier van groene warmte

In de Waaslandhaven is op 6 februari 2017 de eerste buis gelegd van het industriële stoomnetwerk ECLUSE. Zodra het operationeel is, zal dit stoomnetwerk jaarlijks 100 000 ton aan CO2 besparen. Dat is het equivalent van vijftig windturbines. Het zal vijf procent van de groene warmte in Vlaanderen produceren en de industrie betrouwbare, rendabele energie leveren. Antwerpen heeft de grootste cluster van chemische bedrijven in Europa, en ECLUSE zal de industrie daar de komende jaren helpen te verankeren.

Het netwerk wordt in gebruik genomen in het najaar van 2018 en zal de stoom van Indaver en SLECO op hoge druk en met een hoge temperatuur van 400°C door een netwerk van leidingen sturen. De leidingen zijn in totaal 5 kilometer lang. Een vijfde loopt ondergronds, de rest bovengronds. Voor de bovengrondse leidingen zijn 15 leidingbruggen gebouwd, voor de ondergrondse zes wegkruisingen. Indaver/SLECO was al met een bedrijf in de buurt verbonden via een stoomleiding. Vanaf 2018 zal één bedrijf gebruikmaken van de condensaatwarmte en zullen vijf bedrijven wanneer nodig stoom afnemen. Ze verduurzamen zo hun eigen energievoorziening omdat ze niet meer op gas, een fossiele brandstof, zullen stoken. 

Plastics2chemicals: van plastic afval naar grondstoffen voor de chemische industrie

Indaver bouwt aan een vernieuwende oplossing voor end-of-life plastics die niet meer hergebruikt kunnen worden. Zo lopen we ook voorop in het nieuwe plasticsbeleid van de Europese Commissie. Die wil alle plastic verpakkingen herbruikbaar of recyclebaar maken, op een kostenefficiënte manier, tegen 2030. Indaver wil in Europa plastics2chemicals (P2C) installaties bouwen die de plastics afbreken in kleinere koolwaterstofketens. Deze thermische moleculaire recycling zal hoogwaardige grondstoffen opleveren voor de chemische industrie. Dit project past in ons Indaver Molecule Management® programma, dat recycling naar een hoger niveau tilt.

IndaChlor®: duurzame oplossing voor gechloreerde productieresidu’s in Duinkerke

Met IndaChlor® bouwt Indaver een nieuwe verwerkingsinstallatie in Loon-Plage, in de haven van het Franse Duinkerke, om zoutzuur uit industriële reststromen te halen. De nieuwe installatie heeft een capaciteit van 40 000 ton en zal gechloreerde residu’s uit de PVC-industrie recyclen om zoutzuur terug te winnen. Zoutzuur wordt gebruikt in de chemische, petrochemische, metaalverwerkende en levensmiddelensector. Met deze nieuwe recyclinginstallatie tonen we eens te meer dat we ons steentje bijdragen aan de circulaire economie. Het zoutzuur zullen we via een directe pijpleiding leveren aan Ecophos, dat het gebruikt voor de productie van fosfaten voor onder andere veevoeders. De teruggewonnen energie leveren we via een stoomleiding aan een nabijgelegen alcoholdistilleerderij. De opstart is voorzien voor 2019.

Indaver Molecule Management

Waar afvalstromen als glas, papier en plastics inmiddels breed gerecycled worden, ligt het voor gevaarlijke afvalstromen lastiger. Met ons Indaver Molecule Management® kijken we nu naar de kleinste bouwstenen van chemisch en farmaceutisch afval, namelijk de moleculen. De bedoeling: op een veilige manier terugwinnen van materialen als zoutzuur, jodium, zeldzame aardmetalen en edelmetalen. Zo begon Indaver in 2015 met de terugwinning van palladium op haar vestiging in Antwerpen; dat kan gebruikt worden in de farmaceutische industrie. Nog in 2015 bekroonde Go4Circle de Federatie van Belgische afvalbedrijven, Indaver voor haar Molecule Management in de categorie ‘beste innovatie- of milieuproject’.

Share this page