Duurzaamheidsrapport

Transparantie over haar activiteiten is een onderdeel van het corporate social responsibility-beleid van Indaver. Ze voert in alle openheid de dialoog met haar stakeholders. De jaarlijkse Duurzaamheidsrapportering is het sluitstuk van die dialoog.


In deze rapportering brengt Indaver verslag uit over haar activiteiten, de impact van haar activiteiten op milieu en haar financiële resultaten. Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat duurzaamheid gedragen wordt door het hele bedrijf en geïntegreerd is in de strategie en de organisatie van Indaver.

Interactieve PDF

Het Duurzaamheidsverslag is opgebouwd aan de hand van 5 P’s, onze principes van duurzaam ondernemen: Policy, People, Planet, Partnerships en Prosperity. Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een visietekst, waarin we telkens uiteenzetten hoe Indaver op die parameter van duurzaamheid het verschil maakt met haar activiteiten. Het verslag is te raadplegen als een interactieve pdf: als lezer kan u bladeren en aan de hand van thumbnails en zoekopties navigeren in het document, of de weg vinden naar externe links en naar de regionale websites van Indaver.
In een handige flyer hebben we ook de meest in het oog springende cijfers en feiten over Indaver bijeengebracht.

Share this page