Storten blijft noodzakelijk, maar kan duurzaam

Het bergen (of storten) van afval is ongewenst. Als hergebruik, recycling en verbranding (met energieterugwinning) van specifieke afvalstromen niet mogelijk blijkt, blijft er nog maar een optie over: geconditioneerde berging van afval op een stortplaats. Het overheidsbeleid, fiscale maatregelen en technische innovaties zorgen ervoor dat er steeds minder afval gestort wordt. In 2013 had Nederland nog 21 stortplaatsen waar gestort mocht worden. In 1991 waren dat er nog 80.

Afvalberging in Zuidwest-Nederland

Indaver exploiteert de stortplaats Noord- en Midden-Zeeland in het industriegebied Vlissingen-Oost. Hier bergen we saneringsgrond en overige (inerte) bulkstromen, baggerspecie en restfracties van eerder gesorteerd bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. Ook asbesthoudend afval verwerken we verantwoord en veilig op de stortplaats.
De exploitatie van de stortplaats Derde Merwedehaven is inmiddels gestopt. Het terrein is omgedoopt tot Merwedeheuvel en wacht op een recreatieve bestemming.

Veilige bestemming voor gevaarlijk afval

Indaver beheert in Antwerpen een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen (deponie categorie 1). Deze stortplaats ligt op ons eigen terrein naast de verbrandingsinstallaties voor industrieel afval. Indaver staat volledig garant voor een verantwoorde berging van het aangeleverde afval. 

Share this page