GFT-afval van gemeenten staat aan de basis van 3 duurzame producten

Om de overgang naar een circulaire economie te kunnen maken, moeten materiaalkringlopen gesloten worden. Hier ligt een sleutelrol voor afvalbeheerbedrijven als Indaver. Zij kunnen hun expertise en ervaring inzetten om uit reststromen secundaire  grondstoffen te produceren. Indaver kiest daarbij nadrukkelijk voor kwaliteit – dus voor hoogwaardige recycling – boven kwantiteit.

GFT-afval levert vier duurzame producten op

Bio Power Alphen is de nieuwste generatie GFT-vergister van Indaver. Bij de realisatie van deze installatie hebben we dankbaar gebruikgemaakt van onze eerder opgedane kennis bij EcoFuels. Uit het groente-, fruit- en tuin (GFT-) afval van gemeenten uit de wijde omgeving wint Indaver vier hoogwaardige grondstoffen terug en sluit daarmee de materiaalkringloop: 

  • Compost: een natuurlijke bodemverbeteraar die fossiel veen of kunstmest vervangt;
  • Biomassa: een grondstof voor energieopwekking die fossiele brandstof vervangt;
  • Groen gas: nat organisch restafval wordt vergist tot biogas, dat wordt opgewerkt tot groen gas. Dit groen gas heeft een heel hoge kwaliteit en kan dus fossiel aardgas vervangen en
  • Vloeibaar CO2: bij de veredeling van biogas tot groen gas komt CO2 vrij. Bio Power Alphen comprimeert dit tot vloeibare CO2, onder meer geschikt voor het stimuleren van plantgroei in de glastuinbouw.

Gecertificeerd als 'best in class'

Operationeel sinds juni 2014 voldoet Bio Power Alphen direct aan de hoogste normen. Al voor de officiële opening had de innovatieve vergistingsinstallatie de NTA 8080 certificering voor compost en biomassa behaald. Het NTA 8080 certificaat garandeert de duurzame herkomst van producten. In de zomer van 2016 was ook de productie van groen gas door Bio Power erkend duurzaam. En een kleine zes maanden later volgde het certificaat voor de vloeibare CO2-productie.

Groen gas tanken

In 2016 is Indaver in Nederland de samenwerking aangegaan met PitPoint clean fuels. Dit betekent concreet dat ons groen gas nu ook benut wordt als transportbrandstof. In maart 2016 opende Pitpoint in Alphen aan den Rijn een CNG tankstation om wagens van de gemeentelijke reinigingsdienst te kunnen voorzien van groen gas uit onze vergistingsinstallatie.
Een maand eerder sloten EcoFuels, energieleverancier Greenchoice en PitPoint een overeenkomst voor de productie en levering van ruim 2 miljoen kubieke meter groen gas aan de tankstations van PitPoint.

Share this page

Contact

Robert Jansen
Tender Manager
t +31 78 6306 726
Meer weten, klik hier