Maximale materiaalterugwinning

Voor staalbedrijf Tata Steel in het Nederlandse IJmuiden herwint Indaver al sinds 2000 zoutzuur van de drie beitsbanen met een zoutzuurrecyclinginstallatie (Acid Recycling Plant- ARP). Zoutzuur wordt gebruikt om na het walsen van de staalplaten de roest te verwijderen. De ARP-installatie oxideert het vervuilde beitszuur waardoor geregenereerd zoutzuur en ijzeroxide ontstaan. Deze worden opnieuw ingezet als grondstof in het productieproces van Tata.

Duurzame samenwerking

In 2015 verlengde Tata Steel de overeenkomst met Indaver voor de lange termijn; 2016, het eerste jaar van de nieuwe overeenkomst, stond in het teken van het verder verbeteren van de bedrijfsprocessen. Dit gebeurde op twee vlakken.

  • Om de procesautomatisering te verbeteren, vervingen we hardware en werkten we software bij. Daarnaast sloten we ook alle open leidingdelen. Alles wordt nu opgevangen in een extra tank en afgevoerd naar een bedrijf voor de verwerking van afvalwater. Met deze maatregel zorgt Indaver voor extra bodembescherming op het bedrijfsterrein.
  • Om de infrastructuur te verbeteren, hebben we herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de oxide-verlaadplaats en de afvoergoten en hebben we een nieuw kantoor gebouwd. Het nieuwe gebouw creëert meer noodzakelijke kantoorruimte en betere faciliteiten. De aparte ruimte voor subcontractoren biedt een eigen werk- en overlegplek om werkzaamheden goed en veilig te kunnen voorbereiden.

Levenscyclusanalyse (LCA) geëvalueerd

Eind 2016 is de Levenscyclusanalyse volledig herzien. Deze toont aan dat de CO2-footprint van Indaver ARP veel kleiner is geworden, van iets minder dan 10 000 ton vermeden CO2 per jaar naar ruim 50 000 ton vermeden CO2!

 

 

 

 

 

Share this page