Duurzaam ondernemen

De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft een vaste plaats in de bedrijfsvoering van Indaver. Er zijn drie achterliggende motivaties:

  • de morele plicht vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen,
  • de uit de Participatiewet voortvloeiende afspraken in het Sociaal Akkoord 2013,
  • de terugkerende klantvraag om binnen de te contracteren dienstverlening ruimte te maken voor inzet van arbeidsbeperkten.

Voor 2026 zal Indaver 3% (7 werkplekken) van haar personeelsformatie moeten invullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan in eigen dienst zijn of gedetacheerd.

Samenwerking en betrokkenheid

Indaver laat geen kans onbenut om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. De vele vestigingen waar kleine teams efficiënt werken, maken het echter niet eenvoudig om binnen de eigen organisatie ruimte te vinden. Locus, partner in duurzaam inclusief ondernemen, ondersteunt en begeleidt ons bij meerdere pilots. Daarnaast zetten wij breed in op:

  • samenwerking met sociale werkbedrijven,
  • mogelijkheden binnen de eigen organisatie,
  • mogelijkheden en betrokkenheid bij onze leveranciers om bij te dragen.

Social Return on Investment

In de zomer van 2016 waren de locaties Moerdijk en Nieuwdorp filmset voor de productie ‘Ik werk bij Indaver’. Deze video, gemaakt in samenwerking met Locus, laat zien hoe wij SROI aanpakken. Met dit filmpje van vier minuten delen wij onze kennis en ervaring met onze branchegenoten en vergelijkbare organisaties.

Kracht on Tour

Kracht on Tour stimuleert vrouwen hun talenten te ontdekken, benutten en verzilveren. Met als doel dat zij zelfstandiger zijn, meer keuzevrijheid hebben en een sterkere maatschappelijke positie verwerven. Indaver was deelnemer bij de Zeeuwse editie die in oktober 2016 in Goes werd gehouden.

Feestje

Stichting Truck Roll Zeeland organiseerde in september de jaarlijkse vrachtwagentour waarbij verstandelijk en lichamelijk gehandicapten als bijrijder meerijden. Alle deelnemers, chauffeurs en bijrijders, hebben de dag van hun leven. Ook Indaver was van de partij en reed met vier vrachtwagens en even zoveel enthousiaste truckchauffeurs mee.

Share this page

Klik om de video te bekijken