CO₂ Prestatieladder maakt bewust

Elk jaar maakt Indaver inzichtelijk wat zij aan de bewustwording en vermindering van het energieverbruik binnen haar organisatie doet. De CO2-Prestatieladder, het instrument hiervoor, is het benchmark voor milieubewuste bedrijven die duurzamer willen ondernemen. De inzet van de CO2-Prestatieladder leidt tot lagere energie- en materiaalkosten. En daarmee tot een lagere CO2-uitstoot. Het bijbehorende certificaat is steeds vaker inzet bij aanbestedingsprocessen, waarbij het niveau dat het bedrijf heeft behaald, meetelt.

Ambitieuze reductie CO2-uitstoot

Indaver heeft een stevige ambitie geformuleerd. Tussen 2014 en 2018 wil zij jaarlijks 2% CO2-reductie per ton afval realiseren. Dit geldt voor zowel de scope-1 (directe) emissies, als de scope-2 (indirecte) emissies. 2012 is hiervoor het referentiejaar. Ook in 2016 werkten wij aan een verdere reductie van ons energieverbruik. De cijfers over dat jaar (de CO2-footprint 2016) zijn begin 2017 bevestigd en gevalideerd.

Keteninzet

Indaver wil ook haar klanten emissie bewust maken. Hiertoe geeft Indaver CO2-certificaten uit aan klanten die kiezen voor een duurzame verwerking van hun afval. In november 2015 kreeg de gemeente Binnenmaas het eerste CO2-certificaat uitgereikt. Het CO2-certificaat bewijst dat Indaver het door Binnenmaas bij Indaver aangeleverd organisch materiaal op duurzame wijze verwerkt tot hoogwaardig compost en biomassa. Dit vermindert de CO2-uitstoot. De compost vervangt veen of kunstmest als bodemverbeteraar. En biomassa vervangt fossiele brandstof bij de opwek van energie.

 

 

 

 

Share this page