Veiligheid en duurzaamheid voorop bij nieuwe werkkleding

Indaver positioneert zich in Europa als een sterk merk en daar hoort een herkenbare, uniforme look bij. Bij de introductie van haar nieuwe werkkleding heeft ze er over gewaakt dat die duurzaam vervaardigd is en haar medewerkers beschermt tegen mogelijke externe invloeden.

De nieuwe werkkleding is dit najaar geïntroduceerd in alle regio’s van Indaver. De Indaver Groep is voor deze gigantische logistieke operatie niet over één nacht ijs gegaan. Drie punten waren essentieel: de nieuwe werkkleding moest veilig zijn, comfortabel en duurzaam.

Onze medewerkers zijn onze grote troef. Indaver is het aan hen verplicht om te zorgen voor comfortabele en bovenal veilige werkkledij, die beantwoordt aan strikte (veiligheids)voorschriften, zodat onze mensen elke dag het beste van zichzelf kunnen geven.

Voor Indaver is veiligheid namelijk een absolute prioriteit. De werkkleding is een persoonlijk beschermingsmiddel, dat operationele medewerkers behoedt voor chemicaliën of vlammen en hen zichtbaarder maakt tijdens de activiteiten op de vestiging.

Medewerkers van Indaver werden daarom ook betrokken bij de selectie van de meest geschikte kleding. Tachtig testpersonen uit de vier regio’s van Indaver hebben de nieuwe outfit uitgeprobeerd. Ze deden suggesties om de kleren aan te passen. Opmerkingen die meer dan drie keer terugkwamen, werden doorgegeven aan de producenten en met de meeste is rekening gehouden in de ontwerpen.

De interne preventiedienst bepaalde wat onze medewerkers nodig hebben tijdens hun baan en aan welke vereisten die kleding moet voldoen. Dat verschilt per functie en locatie. Voor onze chauffeurs is zichtbaarheid van groot belang, voor onze operatoren van de draaitrommelovens is dat onder andere bescherming tegen chemische risico’s. Per locatie is vastgelegd welke kledingvoorschriften medewerkers moeten volgen.

De gekozen leveranciers op hun beurt moesten certificaten kunnen voorleggen die aantonen dat de kleren vervaardigd zijn met respect voor de milieu- en de sociale wetgeving. Dus zonder schade voor de omgeving of de arbeiders, zonder kinderarbeid, in goede arbeidsomstandigheden en tegen een correcte vergoeding. De jas en de broek zijn geproduceerd in Tunesië, het tricot in Pakistan.

Indaver maakte van de introductie van de nieuwe werkkleding ook gebruik om samen met de interne veiligheidsdienst en het Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) een aantal veiligheidsvoorschriften te herzien.

Voor het wassen van de nieuwe werkkleding gaat Indaver in zee met wasserij Berendsen. Werkkleding laten reinigen door een industriële wasserij spaart het milieu. De wasserij reinigt alles met zeep en water – dat 100 % hergebruikt wordt – en niet met de belastende chemische reiniging. Omdat er minder energie nodig is voor wassen en drogen, ligt het verbruik veel lager. Er worden ook 73 % minder water en 85 % minder detergent gebruikt dan bij thuiswassen.

Op deze manier past ook de werkkleding in de waarden en de opdracht van Indaver: duurzaam en met oog voor mens, veiligheid en milieu.

Share this page

Focusberichten: jaarlijks overzicht

2018 2017 2016 2015 2014

Recente focusberichten

Policy People Partnerships