Startschot voor één van de grootste warmtenetwerken in Europa

Zes bedrijven uit de chemische en logistieke sector in de Waaslandhaven hebben op 8 mei ‘letters of intent’ ondertekend voor de levering van de groene warmte van ECLUSE. Daarmee is het startschot gegeven voor dit warmtenetwerk, dat stoom zal halen uit de verbranding van afval door Indaver/SLECO. ECLUSE wordt één van de grootste industriële stoomnetwerken in Europa. Drie keer goed nieuws: voor de bedrijven, voor het hele havengebied en voor het milieu.

Goed nieuws voor de bedrijven

In hun rooster- en wervelbedovens verwerken Indaver en SLECO jaarlijks meer dan één miljoen ton huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval dat niet gerecycled kan worden. ECLUSE, een samenwerkingsverband van Indaver/SLECO, Infrax, Maatschappij Linkerscheldeoever en FINEG, zal de stoom die vrijkomt tijdens deze verbranding via een 5 kilometer lange stoomleiding doorsluizen naar zes chemische en logistieke bedrijven: Ineos Phenol, dat nu al stoom afneemt van Indaver/SLECO, Lanxess België, Monument Chemical, ADPO, Ashland en De Neef Chemical Processing. Deze bedrijven hebben grote hoeveelheden warmte nodig voor hun processen. Dit netwerk biedt hen flexibiliteit: ze tappen stoom af wanneer ze die nodig hebben. Ook zijn ze verzekerd van een betrouwbare energievoorziening tegen een uniform tarief dat lager ligt dan de huidige brandstofkosten.

Goed nieuws voor het milieu

Doordat de deelnemende bedrijven hun eigen gasgestookte boilers (deels) kunnen afschakelen, stoten ze jaarlijks circa 100 000 ton CO2 minder uit – vergelijkbaar met de CO2-besparing die 50 standaard windturbines realiseren. Ook andere emissies zoals die van stikstofoxide en stof dalen. Aangezien de helft van het afval in de waste-to-energy installatie bio-organisch is, wordt een evenredig deel van de warmte die er vrijkomt, beschouwd als ‘groene warmte’. Wanneer ECLUSE operationeel is, zal het tenminste 5 % opleveren van alle groene warmte die in Vlaanderen geproduceerd wordt. Met dit warmtenetwerk geeft ECLUSE de Vlaamse klimaatdoelstellingen dus een serieuze boost.

Paul De Bruycker, CEO Indaver en bestuurder SLECO: “We moeten dringend evolueren naar een groene economie om onze grondstoffen en fossiele brandstoffen te sparen. Wij willen een voortrekkersrol spelen. Groene energie op de meest efficiënte manier hoogwaardig valoriseren zoals we dat in Doel plannen, is een grote stap in de goede richting.”

Goed nieuws voor de Antwerpse havenregio

Voor dit alles betalen de bedrijven een energieprijs volgens een uniform tarief, lager dan de huidige brandstofkosten. Dit warmtenet creëert dus een betrouwbare, duurzame en kostenefficiënte energievoorziening – een bijkomende reden voor deze bedrijven om te blijven kiezen voor de Antwerpse havenregio. Andere bedrijven kunnen aansluiten. De beschikbaarheid van een stabiele en betrouwbare bijkomende energiebron kan voor investerende bedrijven een extra reden zijn om te kiezen voor de Waaslandhaven, essentieel voor de ontwikkeling van de Vlaamse economie. Op dit moment stellen bedrijven in dit gebied al bijna 15 000 mensen te werk. Dit netwerk kan dus het begin zijn van een intensief energiecluster in dit hele industriegebied - een stevige troef die de concurrentiepositie van Vlaanderen versterkt.

Meer informatie: www.ecluse.be

Filmpje TV OOST

Share this page

Focusberichten: jaarlijks overzicht

2018 2017 2016 2015 2014

Recente focusberichten

Policy People Partnerships